Paliwem alternatywnym (RDF) jest odpad mieszany (tworzywa sztuczne, guma, różnego rodzaju opakowania, tekstylia, drewno, włókniny itp.) o wysokiej kaloryczności spalania, o określonych parametrach fizykochemicznych, powstały wskutek procesu technologicznego rozdrabniania, mieszania, oczyszczania i uszlachetniania, wykorzystywany jako źródło energii w procesach spalania lub współspalania.

Paliwo pochodzące z instalacji Prospreco Polska charakteryzuje bardzo wysoka jakość. Dostarczamy je do Cementowni, Elektrociepłowni oraz innych zakładów produkcyjnych przystosowanych do wykorzystywania we własnych procesach paliwa RDF.

Zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych tam, gdzie jest to możliwe w sposób znaczący wpływa na poprawę jakości środowiska naturalnego. RDF jest doskonałym zamiennikiem węgla (wartość opałowa węgla to 21,3 MJ/kg, a RDF -20 - 25 MJ/kg), co przy ograniczeniu zużycia paliwa naturalnego, oznacza zmniejszenie emisji CO2. Mniejsza ilość składowanych odpadów to również mniejsza emisja równie szkodliwego dla ziemskiej atmosfery metanu.