Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych jest ostatnim etapem eksploatacji takich obiektów. Głównym zadaniem rekultywacji jest nadanie im lub przywrócenie terenom oddanym pod składowiska nowych wartości użytkowych i przyrodniczych. Sam proces jest wieloetapowy. Ważne jest również, aby rekultywacja zmierzała do integracji obszaru składowiska odpadów z jego otoczeniem.

Prospreco Polska wykonuje usługi rekultywacji zamkniętych składowisk i terenów zdegradowanych w zakresie:

  1. Opracowania wymaganej dokumentacji technicznej
  2. Uzyskania decyzji administracyjnych
  3. Zarządzanie rekultywowanym składowiskiem
  4. Przeprowadzenia robót rekultywacyjnych
  5. Przeprowadzenie monitoringu rekultywowanego składowiska

Zapraszamy do kontaktu!